Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC MT100

Wielokanałowy rejestrator temperatury, wilgotności, napięcia GRAPHTEC  MT100

GRAPHTEC MT100 jest dziesięciokanałowym rejestratorem napięcia, temperatury, wilgotności oraz sygnałów logicznych/impulsowych. Posiada 10 izolowanych, wielofunkcyjnych, analogowych kanałów pomiarowych, 4 kanały do pomiaru sygnałów logicznych/impulsowych, 1 wejście sygnałów sterujących i cztery wyjścia sygnałów alarmowych. Przeznaczony jest do montażu w przemysłowych systemach kontrolnych jako przyrząd tablicowy, ale może być również używany jako miernik stołowy. Konstrukcja rejestratora zapewnia odporność na kurz, wilgotność, wibracje co pozwala na poprawną pracę w najtrudniejszych warunkach. Wyniki pomiarów w funkcji czasu są przedstawiane analogicznie jak w rejestratorach z zapisem danych na rolce papieru, jednakże dzięki zastosowaniu rejestracji elektronicznej zapisane dane są bardzo dobrze zabezpieczone, a dostęp do nich jest nieporównywalnie krótszy. Rejestrator przystosowany jest do pracy w sieci LAN co umożliwia zdalne sterowanie jego pracą i ciągły dostęp do przechwyconych danych. Cztery wyjścia alarmowe umożliwiają podjęcie na czas niezbędnych działań w monitorowanym urządzeniu lub obiekcie bez konieczności ciągłego śledzenia wyników pomiarów. Funkcja NTP (Network Time Protocol) umożliwia zsynchronizowanie pracy rejestratora z pracą innych urządzeń w sieci.

Cechy warte podkreślenia

10 izolowanych kanałów, wielofunkcyjność pomiaru

Wszystkie kanały wejściowe są galwanicznie, wzajemnie od siebie odizolowane i odizolowane od masy. Daje to gwarancję pełnej separacji podawanych sygnałów. Każde z wejść możemy skonfigurować do pomiaru dowolnego parametru, tzn: napięcia, temperatury, wilgotności lub prądu z przetwornika napięcie prąd. Wielofunkcyjne urządzenie MT100 umożliwia więc jednoczesny pomiar i rejestrację zupełnie różnych parametrów i analizę zależności między mierzonymi wielkościami

Zakresy pomiarów

Napięcie

20 mV to 50 V, 1-5 V

Temperatura

Termopary K, E, J, T, N, R, S, B, W; PT100, PT1000, JPT1000

Wilgotność

0 to 100%

Częstość próbkowania

Minimalny okres próbkowania wynosi 100ms. Górnym ograniczeniem jest 1 godz.

Możliwość zapisu bardzo dużej ilości danych

Śledzone dane mogą być przechwycone bezpośrednio do wewnętrznej pamięci fleszowej 14 MB lub do zewnętrznej pamięci USB. Przy zastosowaniu pamięci o pojemności 256 MB można zapisać dane z dziesięciu kanałów z okresu 5900 dni.

Przechwytywanie danych (pomiar na 10 kanałach)

Częstość próbkowania

100 ms

1 sek

10 sek

1 min

Wbudowana pamięć 14 MB

Około 13 godz.

Około 5 dni

Około 53 dni

Około 323 dni

Pamięć USB 256MB

Około 9 dni

Około 98 dni

Około 987 dni

Około 5925 dni

Współpraca z komputerem

Urządzenie posiada dwa porty USB: jeden do współpracy z pamięcią USB oraz drugi, do połączenia z PC. Ponadto MT100 wyposażone jest w port sieci LAN, co umożliwia dostęp do zawartości pamięci urządzenia z dużej odległości, oraz pełną, zdalną kontrolę rejestratora.

Czytelny 5.7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

Żywy, czytelny 5.7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT, daje doskonały podgląd ustawionych parametrów pomiaru, przechwyconych sygnałów falowych i wartości cyfrowych. Odczytywanie wykresów jest tym bardziej wygodne, że wyglądają one, jakby były wykreślone na papierze. W dolnej części ekranu wykresy są zagęszczone, co jest bardzo istotne dla pokazania rzeczywistego charakteru wolnozmiennych przebiegów.

Załączone oprogramowanie

Standardowym wyposażeniem rejestratora jest aplikacja PC, która umożliwia wykonywanie pomiarów sterując pracą MT100 bezpośrednio z komputera poprzez złącze USB lub LAN. Dodatkowo, aby lepiej monitorować przebieg sygnałów analogowych, oprogramowanie umożliwia inne przydatne funkcje, takie jak bezpośredni zapis danych w pliku Excel i tworzenie raportu, wyświetlanie wyników pomiarów w układzie X–Y czy też w formie „słupków” odzwierciedlających wartość liczbową oraz wiele innych. Aby zwiększyć użyteczność programu, dostępny jest też system pomocy.

 

Pobierz folder